If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Обобщение

Стратегии за учители за подобряване на ученето

Стратегии за учители за подобряване на ученето

Използване на Майсторство за курс

Приучи учениците да търсят синия бутон "Да започваме" и бутона "Започни предизвикателство за курс".
 • Помоли учениците да разгледат менюто "Цели за майсторство". Така те ще видят възложената им цел и срока за постигането ѝ. Отдясно е показан постигнатия до момента процент от целта.
 • След като щракнат върху целта, учениците достигат началната страница на курса и виждат син бутон, който им казва "Започни от тук". Като щракнат върху този бутон, учениците започват своето пътешествие за постигане на Майсторство за възложения курс.
Насърчавай учениците да гледат видеата и да четат статиите, ако се нуждаят от допълнителна подкрепа.
 • Препоръчай на учениците да бъдат постоянни и да си изградят график за постигане на целите си за Майсторство.
 • Определи си ден и час, в който да преглеждаш напредъка.
 • Ако забележиш, че някои ученици са заседнали и се нуждаят от допълнителна помощ, ги насърчи да прочетат съответните статии, да гледат учебните видеа и да използват подсказките.
Препоръчай на учениците да проверяват виолетовите индикатори за напредък в дясната част на страницата. - На началната страница учениците виждат всички раздели и точките си за майсторство. До всеки раздел има тънка лента, която се оцветява във виолетово, когато започнат да отбелязват точки. Насърчавай учениците си да следят напредъка си от нея.
 • Не забравяй да следиш напредъка на седмична база заедно с учениците. Обръщай внимание и не се скъпи на похвали за положените от тях усилия, така че да ги улесниш да продължават да се трудят и да преминават на следващата стъпка.
 • Използвай отчетите за уменията за обратна връзка и възлагане на задания на учениците.
 • Използвай отчетите за уменията, за да допълваш целта за Майсторство и възлагай от две до пет умения на седмица. За целта използвай менюто "Възложи" от лентата за инструменти за учители.

Диференцирано учене

Учениците имат различни наклонности, таланти и предизвикателства. Всеки учител знае, че те притежават голямо разнообразие от интереси, способност за учене, ниво на мотивация и т.н. Тези различия са важни и добрият учител се отнася внимателно и проактивно към тях.
Начинът учителят да се съобрази с нуждите на ученика се нарича диференцирано учене.
Учителят може да използва диференцирано учене в класа си по два начина – първо като подбира съдържанието и второ като адаптира процеса на учене.
 • Диференциране на съдържанието означава да се подбират подходящи концепции, умения и теми, които учениците да учат въз основа на заложеното в учебната програма. Това може да става въз основа на тяхното ниво на учене. Можеш също да възложиш на учениците да работят по съдържанието, което ги затруднява.
 • Диференцирането на процеса означава да се използват различни стратегии за различните ученици, за да учат едно и също понятие или концепция. Можеш да използваш различни стратегии в работата с различни групи ученици.

Диференцирано учене с Кан Академия

В класната стая учителят среща различни предизвикателства, например да обръща внимание на различните образователни нужди на учениците си или определянето на подходящо съдържание за децата, които са на различно ниво, или работа с по-изявените и напреднали ученици. Кан Академия може да бъде подкрепа за диференцираното учене с учениците ти. В Кан Академия можеш да използваш диференциране и на съдържанието, и на учебния процес.
 • Използвай отчетите от подсекцията "Резултати" в секцията "Задания" и в секцията "Цели за Майсторство", за да определиш нивото на усвояване на материала от всеки отделен ученик и да възлагаш съдържание съобразно нуждите.
 • Използвай упражненията в Кан Академия, за да идентифицираш пропуските в знанията и погрешните схващания. Въз основа на това можеш да възлагаш видео уроци и практически упражнения за тяхното запълване.
 • Можеш дори да накараш учениците си да гледат видео урок преди часа и да го обяснят на съучениците си.

Обърнатата класна стая

Обърнатат класна стая е изобретена през 2007 година от Джонатан Бергман и Арон Самс за разрешаване на някои от ключовите проблеми с мотивацията на учениците и тяхното участие.

Традиционна класна стая

Учителят
 • Преподава урока на класа.
 • Учениците слушат и разбират.
 • След това учителят им възлага домашна работа.
 • Основната последователност е: преподаване в клас и работа в къщи.

Обърнатата класна стая

Учителят
 • обръща се процесът на преподаване – учениците научават основите вкъщи и в клас се навлиза в по-голяма дълбочина.
 • процесът на преподаване е разделен на три части.
 • "частта преди", в която учителят възлага на учениците да изпълнят някаква задача или да процетат/слушат/гледат някакво съдържание вкъщи.
 • "основната част", в която учениците работят по групи, за да затвърдят и задълбочат знанията си по урока.
 • "частта след", в коятоучениците решават тест или задачи, за да се провери как са разбрали урока.

Предимства на Обърната класна стая за подобряване на ученето

 • От учениците се изисква да дойдат подготвени за часа, като се запознаят с определено съдържание. Така се активира предварителното знание.
 • В процеса учениците носят отговорност за това, което научават.
 • Те навлизат в темата и се ангажират съзнателно. Те учат по-добре и това подобрява резултатите им.
 • Когато учениците обсъждат и работят по съвместни презентации, те си сътрудничат, приемат различните гледни точки и работят като екип. Това дава възможност да се учат едни от други.
 • Ще забележиш, че учениците обикновено идват в час запознати с основните понятия, което спестява много време за различни занимания в клас. Това прави ученето забавно.
 • Обърнатата класна стая позволява на учителя да оценява учениците текущо, докато те са активно въвлечени в процеса на учене.

Кан Академия е подходящо средство за въвеждане на модела на Обърната класна стая

 • Подготвеното съдържание в Кан Академия може лесно да се възложи за предварителна подговка.
 • Учителят може да провери каква е основата на учениците за навлизане в новия материал чрез упражнения върху предишни раздели или класове.
 • В третата част, частта "след" можеш да използваш упражненията и тестовете. Можеш да определиш какви са пропуските с помощта на резултатите в секцията "Задания".
Сигурни сме, че ще използваш различни стратегии, за да насърчиш ученето. Сподели опита си с нас тук.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.