If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Проследявай напредъка на класа с инструмента за измерване Канониада (бета версия)

Канониада – новият и подобрен инструмент за проследяване на напредъка на класа, е безценен помощник за учителите, които искат да подобрят мотивацията и ангажираността на учениците си. Той е достъпен през цялата година и измерва широк диапазон от дейности в платформата на Кан Академия.

Проследявай напредъка на класа с инструмента за измерване Канониада (бета версия)

Канониада е нашият инструмент за отборен успех, който стимулира постигането на майсторство И кара децата да ликуват – освен това е БЕЗПЛАТЕН за учители и ученици! Инструментът за измерване Канониада илюстрира напредъка на класа, като дава възможност на учениците да видят как техният индивидуален принос помага за постигане на общите цели на класа, без да разкрива кои от тях се затрудняват.

Как да се използва инструментът Канониада?

Докато учениците работят по овладяване на уменията, които са им зададени в рамките на курсовете с Майсторство, техният напредък се регистрира от инструмента Канониада. За възложените умения учениците трябва да постигнат ниво, по-високо от "Напреднал", за да може напредъкът им да бъде регистриран от инструмента за измерване.
За да види общия напредък на класа в инструмента, учителят трябва да щракне върху бутона Канониада в страницата на класа. След като щракне върху бутона “Проверка на напредъка”, се появява цветна анимация, която показва нарастващите пръстени.
 • Когато се постигне средно 1 повишено ниво за майсторство на всеки ученик от класа, се запълва един нов пръстен. Например за клас от 26 ученици нов пръстен ще се запълва всеки път, когато класът постигне общо 26 повишения на ниво от отделни ученици.
 • Инструментът отчита само повишавания на нивото над ниво "Напреднал". Можеш да си припомниш тук как става повишаването на нивото в системата за Майсторство на Кан Академия.

Достъп до инструмента за измерване на напредъка Канониада

От Таблото на учителя избери някой от твоите класове в лявата странична лента. След като влезеш в страницата на класа, избери Канониада в менюто отляво.
Забележка: ако ти е необходимо, тук можеш да видиш как да създадеш клас и как да добавяш ученици към класа си.

Основни неща, които трябва да знаеш за инструмента за измерване на напредъка Канониада

 • Когато класът постигне средно 1 повишение на ниво за един ученик за общия брой ученици в класа, се запълва един нов пръстен. Например за клас от 26 ученици нов пръстен ще се запълва всеки път, когато класът постигне общо 26 повишения на ниво от отделни ученици. Забележка: В Канониада се отчита само повишение на нивото над ниво "Напреднал". Ако ти е необходимо, припомни си как се определят нивата в системата за Майсторство в Кан Академия.
 • Няма ограничение за броя кръгове, които може да добави един клас – колкото повече подобряват уменията си учениците, толкова повече кръгове ще добавят!
 • Добавянето на нови кръгове и празничната анимация не могат да се показват повторно, така че направи проверката на напредъка в момент, когато всички могат да видят резултата, като например споделиш екрана си.
 • В страницата на Канониада можеш да премахваш кръгове. Това ще рестартира Канониада, но няма да анулира индивидуалния напредък на учениците в съответните курсове.
 • Канониада е в бета версия, което означава, че благодарение на обратната връзка от учителите можем да я подобрим!
Имаш въпроси? Можеш да ги зададеш на нашия екип за поддръжка или да се свържеш с българския екип зад превода на Кан Академия на hi@obr.education.

Съвети от учители за най-ефективно използване на инструмента:

 • Определи специално време, в което всяка седмица учениците да работят по зададените им умения. 15-30 минути работа ще осигури 1-2 повишения на ниво на ученик. Виж примери как ученето до майсторство в началото на всеки час като загрявка или в края на всеки час като част от самостоятелната работа може да бъде отпразнувано с Канониада .
 • Денят за разкриване на общия напредък на класа винаги е много специален! Учителят може да прожектира компютърния си екран на голям монитор в класната стая и да зареди инструмента за проследяване на успеха пред целия клас. По този начин всички заедно могат да се радват на постигнатите успехи!
 • Определи краткосрочни и дългосрочни цели. Например краткосрочна цел би могла да е "Днес ще преминем от 10 ниво на 11 ниво. За това е необходимо всеки ученик да си повиши нивото с едно умение." Дългосрочната цел би могла да бъде: "За един месец да достигнем ниво 50." Проявявай гъвкавост, променяй целите според обстоятелствата, за да помогнеш на учениците си да запазаят своята увереност в себе си.
 • Ако търсиш нови възможности да направиш ученето в клас по-забавно, използвай опита на г-ца Кокс от Финикс, САЩ, която награждава учениците си с награди като 10 минути за свободни занимания при достигане на ниво 10, почерпка със сладкиши при достигане на ниво 15 и парти на класа при достигане на ниво 20!
 • Други награди, които учителите са пробвали успешно, включват дни със забавен дрескод, отваряне на магическа кутия с награди и парти с любими храни!

Често задавани въпроси

ОТЧИТАНЕ НА НАПРЕДЪКА
В: Какви са промените в измерването на напредъка?
О: В момента в Канониада се отчита само повишаване на нивото до степен по-висока от "Напреднал".
В: Има ли ограничение за броя на достигнатите нива?
О: Няма ограничение за това колко пръстена могат да бъдат добавени. Продължавайте смело напред и вижте сами докъде можете да достигнете преди края на учебната година! Учениците ти ще бъдат изключително горди със себе си!
В: Какво ще се случи, ако учениците ми направят по-малко или повече от необходимото за отключване на ново ниво?
О: Независимо дали учениците ти са повишили нива по-малко или повече от необходимото, инструментът за измерване ще зареди нивата въз основа на действително постигнатото след последната проверка. Ако напредъкът е недостатъчен, пръстенът ще се изпълни частично и няма да се появи специалната анимация за отбелязване на постижение. Ако напредъкът е повече от необходимото, ще се запълни нов пръстен и ще се появи празничната анимация, след което ще се запълни частично или напълно следващ(и) кръг(ове) според отбелязяния напредък.
В: Мога ли да пусна отново празничната анимация?
О: Не, за момента няма възможност за повторно пускане, затова избери за нея момент, когато могат да я видят всички.
В: Как мога да покажа кръговете за напредък на учениците ми?
О: Можеш да прожектираш компютърния си екран на голям монитор пред целия клас и да заредиш инструмента за проследяване на напредъка, докато всички ученици гледат.
КАНОНИАДА В КОНТЕКСТА НА РАБОТАТА В КАН АКАДЕМИЯ
В: По какво Канониада се различава от Кан Академия?
О: Няма разлика! Канониада само илюстрира напредъка на учениците, който те постигат, докато работят по заданията си за постигане на Майсторство в Кан Акадимия. С помощта на Канониада можеш да сравняваш резултатите на твоя с клас с други класове, които използват този инструмент, както и да споделяте радостта си от постиженията с тях.
В: По какъв материал могат да работят учениците ми в Канониада?
О: По всяко съдържание, което им възложи учителят, и което е включено в системата за учене до Майсторство!
В: Колко време седмично е необходимо за участие в Канониада?
О: Препоръчваме ти да отделиш 15-30 минути на седмица, за да се постигне повишаване на нивото. Скорошно проучване показа, че учениците, които работят в Кан Академия повече от 30 минути на седмица, постигат по-голям напредък от очакваното.
В: Как се отразява на напредъка на класа в Канониада изтриването на задание от моето учителско табло?
О: Всичко, което е свършено преди изтриването на заданието, ще бъде регистрирано и ще се включи към напредъка на класа. Обаче всичко, свършено СЛЕД изтриването на заданието, вече няма да се отчита.
В: Канониада отчита ли работата на учениците ми с материали, които не са им възложени?
О: Не, в Канониада се отчита само изучаването на съдържание, което е възложено на учениците и което е част от системата за Майсторство. Така се гарантира, че учениците се движат в крак и работят върху съдържание, което е подходящо за твоя клас.
В: Какво да направя, ако YouTube е блокиран в моето училище?
О: Плейърът на Кан Академия се зарежда автоматично за показване на видео уроците, ако YouTube е блокиран в дадено училище.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.