If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Проследявай напредъка на класа с инструмента за измерване Канониада (бета версия)

Канониада – новият и подобрен инструмент за проследяване на напредъка на класа, е безценен помощник за учителите, които искат да подобрят мотивацията и ангажираността на учениците си. Той е достъпен през цялата година и измерва широк диапазон от дейности в платформата на Кан Академия.

Проследявай напредъка на класа с инструмента за измерване Канониада (бета версия)

Постави акцент върху мотивацията и ангажираността на учениците си с помощта на Канониада – новият и подобрен инструмент за проследяване на напредъка на класа в Кан Академия. Той е достъпен през цялата година и измерва широк диапазон от дейности.

Какво представлява инструментът за измерване на напредъка Канониада?

 • Инструментът Канониада проследява напредъка по всички курсове с Майсторство, в които учениците повишават нивото си на Майсторство при изпълнение на получените задания или постигане на целите за Майсторство в съответните курсове.
 • Всеки път, когато класът постигне такъв брой повишения на нивото на Майсторство до Запознат или до по-високо ниво, колкото са учениците в класа, се добавя нов пръстен. Например за клас от 26 ученици се добавя нов пръстен, когато общо за целия клас се натрупат 26 повишения на нивото до Запознат или до по-високо ниво.

Защо да използваш инструмента за измерване на напредъка Канониада?

 • Мотивиране на учениците с всяка поставена задача — независимо дали учениците ти изпълняват задания или упражняват умения като част от целта за постигане на Майсторство за курса, техният напредък се улавя и сумира от инструмента.
 • Основан на Майсторство — тъй като фокусът е върху повишаването на нивото, напредъкът, който отбелязвате заедно с класа, съответства на действителните постижения за развиване на уменията до ниво Майсторство.
 • Отборен дух — инструментът Канониада показва нагледно напредъка на класа, с което учениците осъзнават как техните лични усилия допринасят за постигането на общата цел, без да се изключват тези, които срещат затруднения.

Какво означава бета версия?

 • Бета версия означава, че този инструмент все още е в процес на развитие. През учебната година ние ще съберем коментари от учителите за неговото представяне и е възможно да направим някакви промени. Ако имаш коментари относно използването и представянето на инструмента Канониада, моля, сподели в нашия Помощен център на адрес support.khanacademy.org.

Достъп до инструмента за измерване на напредъка Канониада

От учителското табло избери класа, чийто прогрес искаш да измерваш. Когато отвориш страницата на класа, избери подменюто Канониада в полето отляво.
Забележка: ако ти е необходимо, тук можеш да видиш как да създадеш клас и как да добавяш ученици към класа си.

Започни със следните 3 стъпки

Стъпка 1: Създаване на задание или поставяне на цели за Майстойрство за курс в съответствие с учебната програма. Определяне на начина, по който съдържанието в Кан Академия може да послужи най-добре на учениците в процеса на натрупване на знания и усъвършенстване на уменията в рамките на съответния учебен стандарт.
Стъпка 2: Отделяне на време за упражнения (15-30 минути седмично по принци би могло да осигури повишаване на нивото с 1-2 нива на Майсторство за всеки ученик) по зададените умения. Ето един пример как да се използва Канониада за загрявка, а тук има друг пример за това как може да се използва Канониада за самостоятелна работа.
Стъпка 3: Демонстрация на напредъка с добавянето на нови кръгове в илюстративния Кръг на успеха. Колкото повече всеки ученик се упражнява и повишава нивото си, толкова по-голям напредък се отчита от инструмента за измерването му – разкривайки нови нива и поводи за радост и празнуване.

Основни неща, които трябва да знаеш за инструмента за измерване на напредъка Канониада

 • При използването на инструмента Канониада няма горна граница за броя на постигнатите нива от класа – колкото повече ученици повишават нивото на уменията си, толково повече нива в Канониада се отключват!
 • Няма изисквания за задължително постигане на определен брой нива на Майсторство и класът никога няма да понижи нивото на Майсторство с инструмента Канониада. Всеки отделен клас може да се движи със своя собствена скорост към поставените цели.
 • Паралелно с инструмента Канониада можете да използвате различни техники за стимулиране на нагласите за растеж на учениците в класа.
 • Добавянето на нови кръгове и празничната анимация не могат да бъдат излъчени повторно, така че се подгответе за демонстрацията пред учениците, като споделите екрана си в клас или дистанционно.
 • Канониада в момента все още е бета версия, което означава, че я предоставяме за използване в класните стаи, докато е в разработка, за да получим обратна връзка от учителите!
 • В бъдеще планираме организиране на национално състезание с използване на инструмента Канониада, за да отличим и наградим добрата мотивация на учениците и постигането на високи резултати! Очаквайте новини по темата.
Имаш въпроси? Можеш да ги зададеш на нашия екип за поддръжка или да се свържеш с българския екип зад превода на Кан Академия на hi@obr.education.

Съвети от учители за най-ефективно използване на инструмента:

 • Денят за разкриване на общия напредък на класа винаги е много специален! Учителят може да прожектира компютърния си екран на голям монитор в класната стая и да зареди инструмента за проследяване на успеха пред целия клас. По този начин всички заедно могат да се радват на постигнатите успехи!
 • Поставяй краткосрочни цели за повишаване на майсторството (края на седмицата, края на раздела) и дългосрочни цели (можем ли да стигнем до ниво 15? 30? 100?). Проявявай гъвкавост и поставяй целите по такъв начин, че да помагат за изграждане на увереност в учениците.
 • Ако търсиш нови възможности да направиш ученето в клас по-забавно, използвай опита на г-ца Кокс от Финикс, САЩ – тя показва всяка седмица натрупания напредък пред целия клас; награждава учениците си с награди като 10 минути за свободни занимания при достигане на ниво 10, почерпка със сладкиши при достигане на ниво 15 и парти на класа при достигане на ниво 20!
 • Други награди, които учителите са пробвали успешно, включват дни със забавен дрескод, отваряне на магическа кутия с награди и парти с любими храни