If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел 5: Събиране и изваждане до 20 с преминаване

700 възможни точки за Майсторство

За този раздел

В този раздел ще разгледаме събиране и изваждане с числата до 20 с преминаване

Повиши нивото си за тези умения и събери до 320 точки за Майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 240 точки за Майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 700 точки за Майсторство!
Кан Академия – на български благодарение на сдружение "Образование без раници".