If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Сравняване на дължини

Измери и намери разликата между дължините.

Сравняване на дължини чрез измерване

Можем да сравним дължините, като измерим всяка от тях и сравним размерите им.

Първо нека измерим.

Използвай линийката, за да измериш дължината на всяка от страните на триъгълника.
Каква е дължината на страна A?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
единици

Каква е дължината на страна B?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
единици

Каква е дължината на страна C?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
единици

Сега нека сравним.

Страна A е с
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
единици по-къса от страна C.

Страна B е с
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
единици по-дълга от страна A.

Каква е дължината на страна B и страна C, взети заедно?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
единици

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.