Основно съдържание

Числата от 6 до 10

Упражнения
Броене на неща - 2Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Броене по редОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Броене с малки числаОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Упражнения
Сравняване на бройки - 1Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Сравняване на числа до 10Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 500 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 300 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 200 точки за майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 1000 точки за майсторство!

За този урок

В този раздел ще разгледаме естествените числа от 6 до 10 и действията събиране и изваждане с тях
Кан Академия – на български благодарение на сдружение "Образование без раници".