Основно съдържание

Раздел: Десетици до 100

За този урок

В този раздел ще разгледаме числата 10, 20, 30, …, 100 и действията събиране и изваждане с тях
Кан Академия – на български благодарение на сдружение "Образование без раници".