Основно съдържание

Десетици до 100

За този урок

В този раздел ще разгледаме числата 10, 20, 30, …, 100 и действията събиране и изваждане с тях