If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Определяне на четириъгълници

Определяне на вида на четириъгълници, включително правоъгълници, ромбове и квадрати. 

Четириъгълници

Четириъгълникът е многоъгълник с 4 страни.

Разгледай няколко примера

Ето някои примери за четириъгълници:
Фигура с четири страни. Посоката на страните е както следва: като започнем отгоре и продължим по посока на часовниковата стрелка: права линия надясно, права линия надолу, права линия наляво и права линия нагоре и надясно.
Фигура с четири страни. Посоката на страните е както следва: като започнем отгоре и продължим по посока на часовниковата стрелка: права линия надясно, права линия надолу, права линия наляво и права линия нагоре.
Фигура с четири страни. Посоката на страните е както следва, като започнем отгоре и продължим по посока на часовниковата стрелка: права линия надолу и надясно, права линия надолу и наляво, права линия нагоре и наляво и права линия нагоре и надясно.

Опитай самостоятелно

Кои от следните фигури са четириъгълници?
Избери всички правилни отговори:

Специални видове четириъгълници

Някои четириъгълници имат специални имена като правоъгълник, ромб и квадрат. Нека научим за тях!

Правоъгълници

Какво прави една фигура правоъгълник?
  • Има четири прави ъгъла.
  • Има четири страни, защото е четириъгълник.

Разгледай няколко примера

Ето някои примери за правоъгълници:
По-малък хоризонтален правоъгълник.
Вертикален правоъгълник.
По-голям хоризонтален правоъгълник.

Опитай самостоятелно

Кои от следните фигури са правоъгълници?
Избери всички правилни отговори:

Задача с повишена трудност

Нека разгледаме още една фигура:
Фигура с 4 равни страни и 4 прави ъгъла.
Четириъгълник ли е тази фигура?
Избери един отговор:

Има ли фигурата четири прави ъгъла?
Избери един отговор:

Тази фигура правоъгълник ли е?
Избери един отговор:

Ромбове

Кога една фигура е ромб?
  • Когато всичките ѝ страни са равни.
  • Има четири страни, защото ромбът е четириъгълник.

Разгледай няколко примера

Ето някои примери за ромбове:
Фигура с 4 равни страни и без прави ъгли. Посоката на страните е както следва, като започнем отгоре и се движим по посока на часовниковата стрелка: права линия надясно, права линия надолу и надясно, права линия наляво и права линия нагоре и наляво.
Фигура с четири равни страни и без прави ъгли. Посоката на страните е както следва, като започнем отгоре и продължим по посока на часовниковата стрелка: права линия надолу и надясно, права линия надолу и наляво, права линия нагоре и наляво и права линия нагоре и надясно.
Фигура с 4 равни страни и 4 прави ъгъла. Посоката на страните е както следва, като започнем отгоре и се движим по посока на часовниковата стрелка: права линия надясно, права линия надолу, права линия наляво и права линия нагоре.

Опитай самостоятелно

Кои от следните фигури са ромбове?
Избери всички правилни отговори:

Квадрати

Какво прави една фигура квадрат?
  • Всичките ѝ страни са равни.
  • Има четири прави ъгъла.
  • Има четири прави ъгъла, защото квадратът е правоъгълник.

Разгледай няколко примера

Ето някои примери за квадрати:
По-голяма фигура с 4 равни страни и 4 прави ъгъла. Посоката на страните е както следва, като започнем отгоре и се движим по посока на часовниковата стрелка: права линия надясно, права линия надолу, права линия наляво и права линия нагоре.
Фигура с четири равни страни и 4 прави ъгъла. Посоката на страните е както следва, като започнем отгоре и продължим по посока на часовниковата стрелка: права линия надолу и надясно, права линия надолу и наляво, права линия нагоре и наляво и права линия нагоре и надясно.
По-малка фигура с 4 равни страни и 4 прави ъгъла. Посоката на страните е както следва, като започнем отгоре и се движим по посока на часовниковата стрелка: права линия надясно, права линия надолу, права линия наляво и права линия нагоре.

Опитай самостоятелно

Кои от следните фигури са квадрати?
Избери всички правилни отговори:

Предизвикателство: въпрос 1

Премести точките, за да направиш фигура, която е едновременно и правоъгълник, и ромб.

Предизвикателство: въпрос 2

Кое от следните описва тази фигура?
Фигура с четири равни страни и 4 прави ъгъла. Посоката на страните е както следва, като започнем отгоре и продължим по посока на часовниковата стрелка: права линия надолу и надясно, права линия надолу и наляво, права линия нагоре и наляво и права линия нагоре и надясно.
Избери всички правилни отговори:

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.