Основно съдържание

Раздел: Ирационални изрази. Ирационални уравнения

0

Възможни точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 400 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 300 точки за майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 700 точки за майсторство!

За този урок

В този раздел ще разбереш какво наричаме ирационален израз, ще се научиш да преобразуваш ирационални изрази и да решаваш ирационални уравнения с един и два квадратни радикала.
Кан Академия – на български благодарение на сдружение "Образование без раници".