If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Дефиниционно множество на ирационална функция

Намиране на дефиниционното множество на f(x)=√(2x-8). Създадено от Сал Кан и Технологичния институт в Монтерей.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Намерете дефиниционното множество на функцията f(x) равна на квадратен корен от 2х – 8. Дефиниционно множество на функция са всички възможни допустими аргументи на функцията, или всички възможни стойности, за които функцията е дефинирана. И когато погледнем как е дефинирана тази функция, това е квадратен корен. Квадратен корен от 2х – 8. Тя ще бъде дефинирана само ако е квадратен корен от неотрицателно цяло число. И тя ще бъде дефинирана, когато 2х – 8 е по-голямо или равно на 0. Може да бъде 0, защото квадратен корен от 0 е 0. Може да бъде положително. Но, ако числото е отрицателно, то тази функция от квадратен корен, която смятаме за съвсем обикновена, за реалните числа няма да бъде дефинирана. Тази функция е дефинирана само когато 2х - 8 е по-голямо или равно на 0. И казваме, че ако 2х – 8 е по-голямо или равно на 0, можем да решим това уравнение, за да разберем колко е х. Ако прибавим 8 към двете страни на това неравенство, тези осмици се съкращават и получаваме 2х по-голямо или равно на 8. 0 + 8 е 8. След това делим двете страни на 2, тъй като 2 е положително число, неравенството няма да се промени. Разделяме двете страни на 2 и получаваме, че х трябва да е по-голямо или равно на 4. Дефиниционното множество тук са всички реални числа, които са по-големи или равни на 4. Х трябва да е по-голямо или равно на 4. Функцията е дефинирана, когато х е по-голямо или равно на 4. Това е!