If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Използване на формули за аритметична прогресия

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

{b(1)=7b(n)=b(n1)+12\begin{cases}b(1)=-7\\\\ b(n)=b(n-1)+12 \end{cases}
Намери 4, start superscript, start text, negative, т, и, я, end text, end superscript член от редицата.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
Заседна ли?
Заседна ли?