If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Задаване на числова редица с рекурентна формула: пример

Намиране на петия член от числовата редица с помощта на рекурентната формула. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Една числова редица се дефинира рекурсивно както следва: а с индекс n е равно на а с индекс n минус 1 по а с индекс n минус 2, или казано по друг начин, n-тият член е равен на n минус първия член по n минус втория член. Като нулевият член, или а с индекс 0, е равно на 2, докато а с индекс 1 е равно на 3. Намери а с индекс 4. Хайде да го напишем. Казано ни е, че а с индекс 0 е 2. И също, че а с индекс 1 е равно на 3. Следователно началните условия са ни зададени. Можем да помислим на колко е равно а с индекс 2. Казано ни е, че ще бъде равно на а с индекс 2 минус 1. Следователно ще бъде а с индекс 1. Това е а с индекс 1 по а с индекс 2 минус 2, което е а с индекс 0. Тоест а с индекс 1 по а с индекс 0. А ние вече знаем колко е а с индекс 1 и а с индекс 0. а с индекс 1 е 3, а с индекс 0 е 2. Следователно 3 по 2, което е 6. Да продължим с а с индекс 3. а с индекс 3 ще бъде равно на произведението на предишните два члена. Следователно ще имаме а с индекс 2... 3 минус 1 е 2, 3 минус 2 е 1. Следователно става а с индекс 2 по а с индекс 1. Това е равно на 6 по 3, което е равно на 18. И накрая, а с индекс 4, което ще оцветя в жълто. с индекс 4 ще бъде равно на а с индекс 3 по а с индекс 2. 4 минус 1 е 3, 4 минус 2 е 2. Ще го умножим по а с индекс 2, което ще оцветя в синьо, равно на 18 по 6, което ще бъде равно на... 6 по 8 е 48, плюс 6 по 10, което е 60, прави 108. Готови сме! а с индекс 4 е равно на 108.