If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Упражнения върху сума на аритметична прогресия

Опитай да решиш няколко задачи, в които се иска да изчислиш крайна сума от членове на аритметична прогресия.

Упражни изчисляването на сума от членовете на аритметична прогресия

Задача 1

sum, start subscript, k, equals, 1, end subscript, start superscript, 275, end superscript, left parenthesis, minus, 5, k, plus, 12, right parenthesis, equals
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Задача 2

Аритметичната прогресия a, start subscript, i, end subscript е определена чрез формулата:
a, start subscript, 1, end subscript, equals, 2
a, start subscript, i, end subscript, equals, a, start subscript, i, minus, 1, end subscript, minus, 3
Намери сумата от първите 335 члена на прогресията.
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Задача 3

Намери сумата на minus, 50, plus, left parenthesis, minus, 44, right parenthesis, plus, left parenthesis, minus, 38, right parenthesis, plus, point, point, point, plus, 2038, plus, 2044.
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text