If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Текстови задачи с крайни суми на членовете на геометрични прогресии

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

В един търговски център са регистрирани общо 120 клиенти в първия ден след отварянето му. Всеки следващ ден броят на клиентите е с 10% повече от броя на клиентите в предходния ден.
Какъв е общият брой клиенти, посетили търговския център през първите 7 дни?
Закръгли крайния си отговор до най-близкото цяло число.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
клиенти