If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Лице на равностранен триъгълник (разширено)

Сал намира защрихованата площ, определена от два равностранни триъгълници, на които са дадени дължините на страните. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Да кажем, че имаме равностранен триъгълник, при който дължината на всяка страна е 14. Това е един равностранен триъгълник. Всичките му страни са с дължина 14. Вътре в него имам един друг равностранен триъгълник - ето тук - на който всяка от страните е 4. Така, това, което ми е любопитно, е свързано с лицето на участъка - нека оцветя това с различен цвят - лицето на участъка, който затъмнявам тук. Това е лицето на фигурата вътре в по-големия равностранен триъгълник, но извън по-малкия равностранен триъгълник. Нека помислим как ще решим задачата. Насърчавам ви да спрете видеото на пауза, и се опитате да се справите сами. Ами, лицето на затъмнената част ще е равно на лицето на големия равностранен триъгълник минус лицето на малкия равностранен триъгълник. Минус лицето на малкия равностранен триъгълник. Т.е. трябва да намерим какви са лицата на тези равностранни триъгълници. И за да го направим, помним, че лицето на триъгълник се намира по формулата 1/2 по основата по височината. Но как намираме височината на един равностранен триъгълник? Например, ако имам един равностранен триъгълник като този - нека го начертая да е голям, за да мога да го анализирам малко - така, имам един такъв равностранен триъгълник. Всяка една от страните му е с дължина s. Винаги трябва отново да си доказвам това. Просто защото винаги забравям формулата. Помним, че ъглите са 60 градуса, 60 градуса и 60 градуса. Всички те са равни. И това, което искам да направя, за да намеря лицето тук, за да намеря височината, спускам един вертикал. Спускам един вертикал тук, и той ще раздели страната на две. Знам, че не изглежда перфектно, понеже чертежът не е с точност. Но ще има разделяне на две. Ще се образуват тези прави ъгли. И това, което е хубаво тук,е, че съм разделил този равностранен триъгълник на два триъгълника с ъгли по 30, 60 и 90 градуса. 30, 60 и 90 градуса. И това е полезно, защото знам съотношението на страните в един триъгълник с такива ъгли. Ако това е s, и съм го разделил на две, тази оранжева част тук ще е равна на s/2. Това тук също ще е s/2. Te очевидно се допълват до s. И тогава знаем, от триъгълниците с ъгли по 30, 60 и 90 градуса, че страната срещу ъгъла от 60 градуса е равна на корен квадратен от 3, умножено по най-малката страна. Така е тази височина тук ще е равна на корен квадратен от 3s/2. И сега можем да намерим основна формула за лицето на равностранен триъгълник. То ще е равно на 1/2 по основата. Основата ще е s. Така, основата е s. А височината е корен квадратен от 3s върху 2. И това ще се опрости, да видим, в числителя имаме корен квадратен от 3s на квадрат върху четири. И сега можем да приложим това, за да намерим лицата на всеки от тези триъгълници. Това ще е равно на лицето на по-големия триъгълник, ще е корен квадратен от 3/4 по 14 на квадрат. А лицето на по-малкия триъгълник ще е корен квадратен от 3/4 по 4 на квадрат. И нека видим, можем да разложим на корен квадратен от 3/4. Така че това ще е равно на корен квадратен от от 3/4, умножено по 14 на квадрат минус 4 на квадрат. Което, естествено, знаем, че е 16. Но нека сега всъщност изчислим това, за да получим всъщност число. Мога да се опитам да го опростя на ръка. Но нека вместо това взема моя - всъщност, нека най-напред опростя на ръка. Така че в случай, че не сте запомнили таблицата с умножение по 14, можем просто да го пресметнем. 14 по 14, 4 по 14. 4 по 4 е 16. Пренасяме единицата. 4 по 4 е 4 плюс 1, т.е. 56. Тук добавяме 0, понеже сега умножаваме по 10. 10 по 14 е 140. Така че тук се получава 196. И това е равно на квадратен корен от 3/4 по 196 минус 16, което е равно на 180. От там това тук е равно на 180. А 180 се дели на 4, така че това ще е равно на корен квадратен от 3, умножено по, да видим, 180 делено на 4 ще е 45. Т.е. ще бъде 45 по корен квадратен от 3. Правилно ли го сметнах? 180 делено на 4 по 45 е 160 плюс 20. Прави точно 180. Така че се получава 45 корен квадратен от 3. И ако искам да получа приблизителен отговор във вид на десетична дроб, вземам калкулатора. И започваме, 45 по корен от 3 ще даде 77. Ако искам да закръгля с точност до на близките стотни, да кажем, това е 77,94. Така че се получава приблизително равно на 77,94 квадратни единици. Лицето на защрихованата част.