If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Тъждества за тангенс: периодичност

Сал решава задача, разглеждайки периодичността на функцията тангенс. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Един ъгъл, чийто тангенс е 1/2 е равен на 0,46 радиана. Твърдим, че тангенс тук е... Тангенс... Ще го запишем. Твърдим, че тангенс от 0,46 радиана е равен на 1/2. Казано по друг начин, тангенс на един ъгъл е наклонът на горното рамо на този ъгъл. Това е наклонът на този лъч ето тук. Да, този наклон наистина изглежда като да е равен на 1/2. А кои други ъгли имат тангенс от 1/2? Да видим вариантите. Това е нашият първоначален ъгъл, 0,46 радиана, плюс π върху 2. Ако мислим в градуси, π е равно на 180. π върху 2 е 90 градуса. Следователно, това... Всъщност, нека да го оцветя така, за да го виждаш по-добре. Това ще изглежда ето така. Това ще бъде ъгъл π върху 2. Веднага се вижда, че наклонът на този лъч е доста различен от наклона на този лъч. Всъщност, те са си различни. Лъчите са перпендикулярни, защото ъгълът между тях е π върху 2. Но определено тангенсът на ъглите няма да е еднакъв. Защото не отговарят на един и същ наклон. Да разгледаме π минус 0,46. Това е π, което е целият ъгъл по дължината на оста х. Изминаваме цялото това разстояние или половината от окръжността до π радиана. Но след това ще извадим 0,46. Ще изглежда горе-долу така. Ще изглежда горе-долу така – това е 0.46, което извадихме. Казано по друг начин, ако вземем първоначалното горно рамо и го прехвърлим през оста у, стигаме до това горно рамо ето тук. И веднага се вижда, че наклонът на това горно рамо не е същият като наклона на това – на първото, първоначалното. Те всъщност изглеждат като взаимни противоположности. Следователно, можем да изключим и това. 0.46 плюс π или π плюс 0,46. Това ще ни отведе... Ако добавим към това π, всъщност изминаваме половината разстояние по окръжността. Стигаме до точка, която... Или получаваме лъч, който е колинеарен на първоначалния. Това е този ъгъл ето тук. π плюс 0,46 е мярката на целия ъгъл тук. А като погледнем този лъч, виждаме, че колинеарният ще има точно същия наклон като горното рамо на ъгъла от 0,46 радиана. Дори само това подсказва, че тангенсът ще е същият. Мога да го проверя. В предишни видеа, когато разглеждахме симетриите на функцията тангенс, ние всъщност видяхме, че, ако вземем един ъгъл и прибавим π; ще имаме същия тангенс. Ако искаш да се задълбочиш повече, те съветвам да прегледаш видеото за симетриите в единичната окръжност за тангенс. Да разгледаме другите варианти. 2π минус 0,46. 2π... Ако това е 0 градуса, 2π ни връща обратно към положителната ос х и тогава трябва да извадим 0,46. Това ще бъде този ъгъл ето тук. Изглежда, че наклонът е отрицателен спрямо първоначалния лъч тук горе. Следователно, тангенсите тук няма да са еднакви. А сега това... Взимаме ъгъла 0,46 и прибавяме 2π. Ако вземем 0,46 и прибавим 2π, всъщност изминаваме една обиколка на окръжността и се връщаме в точно същата точка. Ако прибавим 2π към която и да е мярка на ъгъл, не само ще имаме същата стойност на тангенс, но и същите стойности на синус и косинус, защото всъщност ще връщаме обратно към същия ъгъл – когато прибавим 2π. Следователно, това също определено ще бъде вярно.