Основно съдържание

Статистика и обработка на данни

Определи кои умения можеш да подобриш в този урок:
Определи кои умения можеш да подобриш в тези уроци:
Провери разбирането си върху Статистика и обработка на данни с тези 9 въпроса.

За този урок

В този раздел ще научиш какво изучава "Статистиката", с какви основни понятия работи, как се представят данни и какви са техните централни тенденции.