If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преговор на диаграми тип кутия

Какво е диаграма тип "кутия с мустаци"?

Диаграма тип "кутия с мустаци" – наричана също диаграма тип кутия – представлява обобщение с пет характерни числа на множество с данни. Петте характерни числа са: минимум, първи квартил, медиана, трети квартил и максимум.
В една диаграма тип кутия чертаем кутия от първия квартил до третия квартил. Вертикална права преминава през кутията при медианата. "Мустаците" преминават от всеки квартил до минимума или максимума.

Пример: Намиране на обобщение с пет характерни числа

За извадка от 10 кутии със стафиди са измерени следните тегла (в грамове):
25, 28, 29, 29, 30, 34, 35, 35, 37, 38
Направи диаграма тип кутия с мустаци на данните.
Стъпка 1: Подреди данните от най-малко към най-голямо.
Нашите данни вече са подредени.
25, 28, 29, 29, 30, 34, 35, 35, 37, 38
Стъпка 2: Намери медианата
Медианата е средната стойност на средните две числа:
25, 28, 29, 29, 30, 34, 35, 35, 37, 38
start fraction, 30, plus, 34, divided by, 2, end fraction, equals, 32
Медианата е 32.
Стъпка 3: Намери квартилите.
Първият квартил е медианата на точките информация вляво от медианата.
25, 28, 29, 29, 30
Q, start subscript, 1, end subscript, equals, 29
Третият квартил е медианата на точките информация вдясно от медианата.
34, 35, 35, 37, 38
Q, start subscript, 3, end subscript, equals, 35
Стъпка 4: Завърши обобщението с пет характерни числа, като намериш минимума и максимума.
Минимумът е най-малката точка информация, която е 25.
Максимумът е най-голямата точка информация, която е 38.
Обобщението с пет характерни числа е 25, 29, 32, 35, 38.

Пример (продължение): Създаване на диаграма тип кутия

Нека направим диаграма тип кутия за същото множество данни от по-горе.
Стъпка 1: Оразмери и надпиши оста, която съвпада с това обобщение от пет характерни числа.
Стъпка 2: Начертай кутия от Q, start subscript, 1, end subscript до Q, start subscript, 3, end subscript с вертикална права през медианата.
Припомни си, че Q, start subscript, 1, end subscript, equals, 29, медианата е 32, а Q, start subscript, 3, end subscript, equals, 35, point
Стъпка 3: Начертай "мустак" от Q, start subscript, 1, end subscript до минимума и от Q, start subscript, 3, end subscript до максимума.
Припомни си, че минимумът е 25, а максимумът е 38.
Не ни трябва надписване на финалната диаграма:
Искаш да научиш повече за създаването на диаграми тип "кутия с мустаци") Виж това видео.
Искаш ли да се упражниш в построяването на диаграми тип кутия? Виж това упражнение.

Интерпретиране на квартилите

Обобщението с пет характерни числа разделя данните на части, всяка от които съдържа приблизително 25, percent oт данните в това множество.

Пример: Интерпретиране на квартили

Приблизително какъв процент от кутиите стафиди са с тегло повече от 29 грама?
След като Q, start subscript, 1, end subscript, equals, 29, приблизително 25, percent от данните са по-малки от 29 и около 75, percent са над 29.
Около 75, percent от кутиите със стафиди са с тегло повече от 29 грама.
Искаш да научиш повече за интерпретирането на квартилите? Гледай това видео.
Искаш да се упражниш с още задачи като тази? Виж това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.