If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преговор на интерквартилен размах

Интерквартилен размах (ИКР)

Интерквартилен размах е количеството разсейване в средните 50, percent на един набор данни.
С други думи, това е разстоянието между първия квартил left parenthesis, start text, Q, end text, start subscript, 1, end subscript, right parenthesis и третия квартил left parenthesis, start text, Q, end text, start subscript, 3, end subscript, right parenthesis.
start text, И, К, Р, end text, equals, start text, Q, end text, start subscript, 3, end subscript, minus, start text, Q, end text, start subscript, 1, end subscript
Ето как се намира ИКР:
Стъпка 1: Подреждат се данните от най-малка към най-голяма стойност.
Стъпка 2: Намира се медианата. Ако броят точки информация е нечетен, медианата е средната точка информация. Ако броят точки информация е четен, медианата е средно аритметичното на средните две точки информация.
Стъпка 3: Намира се първия квартил left parenthesis, start text, Q, end text, start subscript, 1, end subscript, right parenthesis. Първият квартил е медианата на точките информация вляво от медианата в подреден списък.
Стъпка 4: Намира се третия квартил left parenthesis, start text, Q, end text, start subscript, 3, end subscript, right parenthesis. Третият квартил е медианата на точките информация вдясно от медианата в подредения списък.
Стъпка 5: Изчислява се ИКР, като се намира разликата start text, Q, end text, start subscript, 3, end subscript, minus, start text, Q, end text, start subscript, 1, end subscript.

Пример

Есетата в часа на госпожа Фенчел се оценяват по 6-точкова скала.
Намери ИКР на тези резултати:
1, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 6, 6
Стъпка 1: Данните вече са подредени.
Стъпка 2: Намира се медианата. Има 9 резултата, така че медианата е средният резултат.
1, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 6, 6
Медианата е 4.
Стъпка 3: Намира се start text, Q, end text, start subscript, 1, end subscript, което е медианата на данните вляво от медианата.
Има четен брой точки информация вляво от медианата, така че ни трябва средно аритметичното на средните две точки информация.
1, 3, 3, 3
start text, Q, end text, start subscript, 1, end subscript, equals, start fraction, 3, plus, 3, divided by, 2, end fraction, equals, 3
Първият квартил е 3.
Стъпка 4: Намира се start text, Q, end text, start subscript, 3, end subscript, което е медианата на данните вдясно от медианата.
Има четен брой точки информация вдясно от медианата, така че ни трябва средно аритметичното на средните две точки информация.
4, 4, 6, 6
start text, Q, end text, start subscript, 3, end subscript, equals, start fraction, 4, plus, 6, divided by, 2, end fraction, equals, 5
Третият квартил е 5.
Стъпка 5: Изчислява се ИКР.
ИКР=Q3Q1=53=2\begin{aligned} \text{ИКР} &= \text{Q}_3-\text{Q}_1 \\ \\ &= 5-3 \\ \\ &= 2 \end{aligned}
ИКР е 2 точки.
Искаш да научиш повече за изчисляването на ИКР? Гледай това видео.

Задача за упражнение

Следните точки информация представляват броя часове, които всеки учител в гимназия Бруклин преподава.
Подреди данните от най-малка до най-голяма стойност.
1
Намери интерквартилния размах (ИКР) за набора данни.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
часове

Искаш да се упражняваш с повече подобни задачи? Виж това упражнение за интерквартилен размах (ИКР).

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.