If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Разчитане на диаграма тип кутия

Това някакъв вид видео със сладки котки ли е? Не! Диаграмите тип кутия с мустаци се стремят да обяснят данни, като показват разпределението на всички данни в една извадка. "Мустаците" са двата срещуположни края на данните. Това видео е много забавно. Създадено от Сал Кан и Технологичния институт в Монтерей.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Един еколог прави проучване за възрастта на около 100 дървета в местна гора. Той използва диаграма с кутия и линии, за да нанесе данните, показани по-долу. Каква е възрастта на дърветата, с които се е занимавал той? Каква е средната възраст на едно дърво в гората? Най-напред нека само... нека се уверим, че има разбиране за това какво представлява тази диаграма с кутия и линии. Това реално представлява начин, по който се вижда разсейването на всички точки от данни, които показват възрастта на дърветата, както и да се даде друга информация, като каква е средната възраст и къде се намират повечето от възрастите на дърветата. Така че тази мустаката част... вижда се, че тази черна част е мустак, това е кутията, а това тук е още един мустак. Мустаците ни казват какво всъщност е разсейването на всички данни. Най-ниската точка данни е 8-годишно дърво в този пример. Приемам, че оста тук долу показва години. И се казва, че най-голямото, най-старо дърво тук, е на 50-годишна възраст. Така че ако търсим размаха, и мислим за него от статистическа гледна точка – мислим за най-високата точка минус най-ниската точка. Така че ще имаме 50 минус 8. Имаме размах от 42. Това е, което ни казват мустаците. Казват ни, че всичко е между 8 и 50 години, включително 8 години и 50 години. Сега, това, което прави кутията, кутията започва при... Нека го обясня по този начин: тази права тук е медианата, това тук е медианата. И така, половината от възрастите ще са по-малки от медианата. Тук виждаме, че медианата е 21. Така че тази кутийка и мустаци ни казват, че половината дървета ще са по-млади от 21 години, а половината – по-възрастни от 21 години. И тогава тези крайни точки, които са тук, те представляват медианите на всяко от местата. Един вид това е медианата на всички дървета, които са по-млади от реалната медиана, или от основната медиана. Така че това е средата на всички дървета, които са по-млади от 21 години. Това е средната възраст на всички дървета, които са по-големи или по-възрастни от 21 години. И така, тези очевидно се разделят... Всъщност разделяме цялата информация на четири групи: тази ще я наречем първи квартил, ще използвам символ К1 за първия квартил, или нека го направя 1К. Това е първият квартил или грубо казано – една четвърт от дърветата, защото зд начина, по който пресмятаме, понякога едно дърво накрая е в една или друга точка. Около 1/4 от дърветата приключват тук, 1/4 от тях са между 14 и 21, 1/4 са между 21 и като че ли 33, и накрая – 1/4 са в този квартил. Наричаме това първи квартил, втори квартил, трети квартил и четвърти квартил. А за да отговорим на въпроса, вече се занимахме с размаха – има 42 години разсейване между най-старото и на-младото дърво, и след това средната възраст на едно дърво в гората е 21 години. Въпреки че може да имаме дървета на 50-годишна възраст, средната възраст на гората всъщност е по-близо до долния край на целия ни спектър от всички възрасти. Така че ако разглеждаме медианата като мярка за централната тенденция, тя е само 21 години. Дори може да се види. Тя е по-близо до лявата част на кутията, и също така до левия, края на левия мустак, а не края на десния.