If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Идентифициране на генерална съвкупност и извадка

Задача

Един член на градския съвет иска да знае какво смятат избирателите ѝ за планираната промяна на градските зони. Тя случайно избира 75 имена от телефонния указател на града и провежда телефонно проучване.
Идентифицирай генералната съвкупност и извадката при тези обстоятелства.
Избери един отговор: