If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Правилни твърдения

Задача

Компанията за тестени изделия "Вкусни лакомства" задала на произволна извадка от 100 ученика от горните класове в гимназия Риджмънт въпроса: “Шоколадови или маслени "Вкусни лакомства" предпочитате?” Всеки от запитаните трябвало да посочи един от двата отговора, като 42, percent казали, че предпочитат шоколадови.
Въз основа на тези данни, кои от следните заключения са верни?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?