If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

11. клас (България) Общообразователна подготовка

Графики на логаритмични функции

Сал определя на коя от четири възможни функции съответства дадена графика на логаритмична функция. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Тук имаме една графика и 4 потенциални задавания на функцията за тази графика. Може да спреш видеото и да помислиш коя от тези функции е представена чрез тази графика тук. Приемам, че се опита. Нека сега го решим заедно. Преди да помислим върху това, виждаме, че всички те имат логаритъм при основа 2 в задаването на функцията. Нека си припомним как изглежда у, равно на логаритъм от х при основа 2, а после можем да помислим какво се случва, ако добавим или извадим 1 от това, или ако го преместим малко. Нека помислим за някои интересни стойности. Нека помислим за някои интересни стойности. Нека помислим какво се случва. Ще имаме х и у. Нека помислим какво става, когато х е равно на 2. Избрах 2, понеже ако х е равно на 2, казваш "логаритъм от 2 при основа 2", и на каква степен трябва да повдигна 2, за да получа 2? Ще трябва да го повдигнем на първа степен. А какво да кажем за когато х е равно на... Нека направя няколко. Нека направим х = 8. Логаритъм от 8 при основа 2 е 3. Повдигам 2 на 3-та степен. Получавам 8. Нека направим 4. Логаритъм от 4 при основа 2 е 2. 2^2 е равно на 4. Нека направим 2, откъдето започнахме. Логаритъм от 2 при основа 2 ще е 1. 2^1 е равно на 2. Нека помислим за това, когато х е равно на 1. На колко трябва да повдигнем 2, за да получим 1? Трябва да го повдигнем на степен 0. 2^0 е равно на 1. Нека помислим как бихме получили 1/2. На колко трябва да повдигна 2, за да получа 1/2? 2^(-1) ще е равно на 1/2 и мога да продължа. Какво да кажем за 1/4? Това е 2^(-2) = 1/4. Мога да стигна до 1/8. 2^(-3) = 1/8. Нека нанесем някои от тези точки на графиката. Когато х = 8, у е 3. Когато х = 4, у е 2. Когато х = 2, у е 1. Когато х = 1, у е 0. Мисля, че виждаш вече цялостния образ. Когато х е 1/2, у е -1. Когато х е 1/4, у е -2. Мисля, че виждаш накъде отива това. Когато х е 1/8, у е -3. Имаме графика, която изглежда ето така. Изглежда ето така. Просто свързвам точките. Това е поведението, което бихме очаквали. Когато х става много, много, много голямо, мислиш на каква степен трябва да повдигнеш 2, за да получиш това х. Това ще се увеличава... но ще се увеличава с вечно намаляваща скорост. После виждаме, че когато х клони към 0 отдясно, за да стане по-близо и по-близо до 0, трябва да повдигнеш 2 на все по-отрицателни и по-отрицателни стойности, тоест когато доближаваме 0, логаритъмът става много, много, много, много, много отрицателен. Никога няма стигнем до точно х = 0. Ако въведеш точно 0 тук, на каква степен ще трябва да повдигнеш 2, за да получиш 0? Не можеш. Можеш да стигнеш близо до 0, като повдигнеш 2 на много, много, много отрицателно – много, много, много отрицателна стойност, а това тук няма да е дефинирано за неположителни стойности на х. Затова и не виждаме графиката тук за стойности по-малки или равно на 0. Това дефиниционно множество тук е само за положителни стойности на х. Това е логаритъм от х при основа 2. Как това нещо тук... как това тук изглежда различно? Очевидното нещо, което веднага забелязвам, е, че е обърнато през оста х, така че това е доста добър знак, че това ще... ще имаме отрицателен логаритъм от х при основа 2. Нека начертаем графиката. Нека начертаем тази графика. Как ще изглежда у, равно на отрицателен логаритъм от х при основа 2? Просто ще създадем симетричен образ на всяка от тези точки спрямо оста х, така че ще дойдем тук. Ще дойдем тук. Ще дойдем тук, а после това ще премине през тази точка ето тук, а после, да видим, вместо да е 1/2, това ще е ето така. у е равно на минус логаритъм от х при основа 2 ще изглежда ето така. Да видя дали мога да начертая това добре. Ще изглежда ето така, ето така. Доближаваме се до синята графика. Това е у, равно на минус логаритъм от х при основа 2. Каква е разликата между зелената графика и синята графика? Ако погледнеш внимателно, виждаш, че синята графика е зелената графика, преместена с 2 наляво, преместена наляво. Преместихме я наляво с 2. При всяка една от тези точки сме преместили с 2 наляво. Как преместваш с 2 наляво? Ще замениш х с (х + 2). Ще замениш х с (х + 2). Един начин да мислим за това е, че първоначалният отрицателен логаритъм от х при основа 2 – виждаме тази асимптота при х, равно на 0. Сега ще видим асимптотата, когато целият този израз, (х + 2), е равен на 0, х + 2 = 0, когато х е равно на -2. Когато х е равно на -2, виждаш асимптотата ето тук. Окуражавам те да изпробваш някои стойности, ако искаш. Можеш да вземеш всички тези стойности. Можеш да вземеш всички тези стойности и да извадиш 2 от тях, а после, когато добавиш 2, ще се върнеш обратно при тези стойности. Ако преместиш с 2 наляво, това е като да замениш х с (х + 2). Това представлява тази графика. Отново, изпробвай стойностите, ако не ми вярваш.