If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: 11. клас (България) Общообразователна подготовка > Раздел 2

Урок 2: Логаритмуване на произведение, частно, степен и корен

Използвай свойствата на логаритмите

Задача

Опрости израза по-долу и го представи като един логаритъм във вида lg(c).
lg(6)lg(2)
Заседна ли?
Заседна ли?