If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:4:49

Видео транскрипция

Трябва да се опрости логаритъм на x^3 при основа 5 което ще направим като се препише израза по различен начин може да се поспори дали това е по-лесният начин Свойството на логаритмите, което ще се използва за този пример е свойството, че ако вземем логаритъм на Y^z ( Y на степен z ) при основа x това е същото като z по логаритъм на Y при основа x това е свойство на логаритмите
Кан Академия – на български благодарение на сдружение "Образование без раници".