If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Текстови задачи с показателни функции

Задача

Началният брой на бактериите в една бактериална култура е 50 и нараства експоненциално.
Зависимостта между броя на бактериите B в културата и изминалото време d в дни е представена със следната функция.
B=5010d2
След колко дни броят на бактериите ще достигне 800000?
Дай точен отговор, изразен като логаритъм с основа 10. Забележка: В САЩ логаритъм от а с основа 10 се записва като "log a", а у нас - като "lg а"
дни