If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: 11. клас (България) Общообразователна подготовка > Раздел 4

Урок 1: Условна вероятност. Теорема за умножение на вероятностите. Независимост

Зависими и независими събития

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Има 150 ученика в 11-ти клас в гимназията. От тях 45 играят футбол, 35 играят баскетбол, а 20 играят и двете.
Нека A е събитието, при което случаен ученик играе футбол, а B е събитието, при което ученик играе баскетбол. Базирайки се на тази информация, отгвори на следните въпроси:
Колко е P(A), вероятността ученик да играе футбол?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • точна десетична дроб като 0.75
 • правилна дроб, като 1/2 или 6/10
 • неправилна дроб като 10/7 или 14/8
 • смесено число като 1 3/4
Колко е P(B), вероятността ученик да играе баскетбол?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • точна десетична дроб като 0.75
 • правилна дроб, като 1/2 или 6/10
 • неправилна дроб като 10/7 или 14/8
 • смесено число като 1 3/4
Колко е P(A и B), вероятността ученик да играе футбол и баскетбол?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • точна десетична дроб като 0.75
 • правилна дроб, като 1/2 или 6/10
 • неправилна дроб като 10/7 или 14/8
 • смесено число като 1 3/4
Каква е условната вероятност P(A | B), вероятността ученик да играе футбол, ако играе баскетбол?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • точна десетична дроб като 0.75
 • правилна дроб, като 1/2 или 6/10
 • неправилна дроб като 10/7 или 14/8
 • смесено число като 1 3/4
Дали P(A | B)=P(A)? Независими ли са събитията A и B?
Избери всички правилни отговори: