If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел: Аналитична геометрия в равнината

0

Възможни точки за майсторство
Учи
Упражнения
Преобразуване в общ вид на линейни уравненияОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Намиране на пресечни точки от таблични данниОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Хоризонтални и вертикални правиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Намиране на уравнение по дадени точка от правата и ъглов коефициентОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Линейни уравнения от произволен видОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 500 точки за майсторство
Учи
Упражнения
Определяне на успоредни и перпендикулярни прави от графикаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Определяне на успоредни и перпендикулярни прави от уравнениеОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Напиши уравненията на успоредни и перпендикулярни правиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Разстояние между точка и праваОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 400 точки за майсторство
Упражнения
Формула за средна точкаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Лице и обиколка в координатна системаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Точки вътре/извън/от дадена окръжностОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Текстови задачи в координатна система: многоъгълнициОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 400 точки за майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 1300 точки за майсторство!

За този урок

В този раздел ще научиш повече за общо и декартово уравнение на права, за взаимното положение на две прави. Ще разбереш как да прилагаш векторите и аналитичната геометрия при решаване на триъгълник. Част от материалите в раздела са преговорни на вече изучаваното по математика до 11 клас.
Кан Академия – на български благодарение на сдружение "Образование без раници".