If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преговор върху общ вид на линейно уравнение

Преговор върху общ вид на линейно уравнение и използването му при решаване на задачи.

Какво представлява общ вид на линейно уравнение?

Това е общият вид на линейно уравнение с две променливи:
ax+by=c
Обикновено всички числа в този вид - a, b и c, са цели числа.
Искаш ли да научиш повече за общия вид на линейно уравнение? Виж това видео.

Намиране на елементи и графика на линейно уравнение в общ вид

Когато имаме линейно уравнение в общ вид, можем да намерим пресечните точки на съответната права с осите x и y. Това ни позволява да построим графиката ѝ.
Помисли например за уравнението 2x+3y=12. Ако приемем, че x=0, получаваме уравнението 3y=12 и можем веднага да кажем, че y=4, което означава, че пресечната точка с оста y е (0;4).
По подобен начин можем да допуснем, че y=0, и получаваме 2x=12 и намираме, че пресечната точка с оста x е (6;0). Сега можем да начертаем правата:
Задача 1
Коя е пресечната точка с оста x на правата с уравнение 5x2y=10?
(
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
;0)
Коя е пресечната точка на правата с оста y?
(0;
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
)

Искаш ли да опиташ още задачи като тази? Виж това упражнение.

Преобразуване в общ вид на линейно уравнение

В някои случаи (например при решаване на системи от уравнения) можем да искаме да превърнем в общ вид уравнение, което е написано в друг вид.
Да преобразуваме в общ вид уравнението y=38x+5:
y=38x+538x+y=5Премести всички променливи от едната страна3x+8y=40Умножи по знаменателя
Задача 1
Как изглежда в общ вид уравнението y=2x27?
Избери един отговор:

Искаш ли да опиташ повече задачи като тази? Виж това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.