Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Определяне на успоредни прави от уравнение

Сал определя кои двойки прави от дадените няколко уравнения на прави са успоредни. Създадено от Сал Кан и Технологичния институт в Монтерей.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

. Питат ни кои от тези прави са успоредни. Успоредни прави са тези, които имат еднакъв наклон и са различни прави, така че те никога не се пресичат. Така че ние трябва да търсим различни прави, които имат точно един и същ наклон. И за наше щастие, всички тези изрази са във вида y = mx + b, или във вида по дадени ъглов коефициент (наклон) и пресечна точка с Оу, така че можеш просто да разгледаш тези прави и да разбереш техния наклон. Наклонът за права А е m = 2. Виждаме го точно там. За права B нашият наклон е равен на 3, така че тези двете дружки не са успоредни. Ще ги начертая след секунда и ще видиш това. И накрая за права C – ще го направя в лилаво – наклонът е 2. m е равно на 2. Не знам дали това лилаво е прекалено тъмно за теб. И така, права C и права А имат еднакъв наклон, но те са различни прави, имат различни пресечни точки с Оу, така че те ще бъдат успоредни. И за да видиш това, нека всъщност да начертая всички тези приятелчета. За права А пресечната точка с у е –6. Точка 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. А нашият наклон е 2. Ако се придвижим с 1 в положителна посока по х, отиваме нагоре с 2 в положителната посока на у. Едно по оста x, 2 нагоре по оста y, ако се изместим с 2 по оста x, отиваме нагоре с 4 по оста y. Мога просто да увелича с 2 и след това ще отидем с 2, 4 и ще видиш, че всичко е на една и съща права, така че права А ще прилича на нещо подобно – ще направя всичко възможно, за да я начертая колкото е възможно по-права. Мога да направя по-добър вариант от този – права А ще изглежда... Добре, това е точно толкова добро, колкото това, което току-що начертах. Това е права А. Сега нека направим права В. Права В. Пресечната точка с у е –6. (0; –6). Тя има същата пресечна точка с у, но нейният наклон е 3, така че ако x се увеличава с 1, y ще се издигне с 3. x се увеличава с 1, y се покачва с 3. Ако x се увеличи с 2, y ще отиде нагоре с 6. 2, 4, 6. И така 2 и после се издигаш с 2, 4, 6. Така че тази права ще изглежда по следния начин. Ще дам най-доброто от себе си, за да свържа точките. Тя има по-стръмен наклон и виждаш, че когато x се увеличава, тази синя права се увеличава с повече по оста y. И така, това е права B. И забележи, че те се пресичат, те определено не са две успоредни прави. И накрая нека разгледаме права С. Пресечната точка с у е с ордината 5. И така, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Точката (0; 5) е нейната пресечна точка с Оу. И наклонът ѝ е 2. Така че, когато увеличиш с 1 по посока х, ще отидеш нагоре с 2 по оста y. Ако намалиш с 1, ще отидеш надолу с 2 по оста у. Ако увеличаваш, ще отидеш до тази точка, ще имаш много от тези точки. И ако трябваше да изобразя правата... Нека го направя още един път... Ако намаля с 2, аз ще трябва да сляза надолу с 4, нали? 4/2 е все още наклон от 2, така че 1, 2, 3, 4. И мога да го направя още един път, за да стигна точно там. И тогава ще видиш правата. Правата ще изглежда така, тя ще изглежда точно по този начин. И забележи, че права C и права А никога не се пресичат. Те имат еднакъв наклон. Различни пресечни точки с Оу и еднакъв наклон, така че те нарастват точно с еднакво темпо, но те никога няма да се пресекат взаимно. Така че права А и права C са успоредни. .