If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел: Канонични уравнения и конични сечения

0

Възможни точки за майсторство
Упражнения
Начертай окръжност, зададена чрез нейни елементиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Определяне на елементи на окръжност от графиката ѝОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Определяне на елементите на окръжност, зададена с разширено уравнениеОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Начертай окръжност, зададена с разширено уравнениеОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Определяне на елементите на окръжност, зададена с канонично уравнениеОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Начертай окръжност, зададена с канонично уравнениеОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Състави канонично уравнение на окръжностОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 700 точки за майсторство
Упражнения
Определяне елементите на елипса от нейната графикаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Определяне на център и полуоси на елипса, зададена с уравнениеОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Канонично уравнение и графика на елипсаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Определяне на фокусите на елипса при дадени полуосиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Определяне на фокусите на елипса, зададена с уравнениеОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Уравнение на елипса въз основа на информация за нейните елементиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 600 точки за майсторство
Упражнения
Върхове и посока на хиперболаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Определяне на фокусите на хипербола, зададена с уравнениеОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Съставяне на уравнение на хипербола, зададена чрез нейни елементиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 400 точки за майсторство
Учи
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 1700 точки за майсторство!

За този урок

В раздела ще се запознаеш с каноничните уравнения на окръжност, елипса, хипербола и парабола. Ще намериш и някои предизвикателни задачи за конични сечения.
Кан Академия – на български благодарение на сдружение "Образование без раници".