If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Върхове и посока на хипербола

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Коя от следните графики може да представлява хиперболата x225y236=1 ?
Избери един отговор: