If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Начертай окръжност, зададена с разширено уравнение

Задача

Начертай окръжността, зададена с уравнението x2+y2+10x+6y+18=0.