If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Построяване на окръжности, зададени чрез техни елементи

Построяване на окръжност при зададен център и радиус или точка от окръжността.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

От нас искат: "Начертай окръжността, която е с център (3; -2) и има радиус от 5 мерни единици." Взех това упражнение от упражнението на Кан Академия за чертаене на окръжност, според характеристиките ѝ. Това е доста приятно малко приспособление, понеже мога да взема тази точка и да я преместя наоколо, за да предефинирам центъра на окръжността, така че тя да е центрирана в (3; -2). Така, х е 3 и у е -2, тоест това е центърът. Трябва да има радиус от 5. По начина, по който сега е начертана, тя има радиус от 1. Разстоянието между центъра и самата окръжност – точките, които определят окръжността – сега е 1. Трябва да направя този радиус да е равен на 5. Ако взема това, сега радиусът е равен на 2, 3, 4 и 5. Готово. С център (3; -2) и радиус от 5. Обърни внимание, че за да отидеш от центъра до самата окръжност, това са 5 единици, без значение накъде отиваш. Нека направим още един пример. "Начертай окръжността, която е с център (-4; 1) и точката (0; 4) е на самата окръжност." Отново, нека завлачим центъра, той ще е -4... х е -4. у е 1, така че това е центърът. Точката (0; 4) е на окръжността. х е 0, у е 4. Трябва да завлача, трябва да увелича радиуса на окръжността. Да видим, опа, искам да се уверя, че не променям центъра. Искам да увелича радиуса на окръжността, докато тя не включи тази точка ето тук, (0; 4). Не съм го направил още, ето готово. Сега точката (0; 4) е на окръжността. Ако сме любопитни за радиуса, можем просто да се придвижим по Ох. х, равно на -4, е х координатата на центъра и виждаме, че тази точка... Това е (-4; 1) и виждаме, че (1; 1) всъщност е на окръжността. Разстоянието тук е 4 и после още 1, тоест разстоянието е 5. Това има радиус от 5. Но във всеки случай, направихме това, което искаха от нас.