If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

11. клас (България) Профилирана подготовка Модул 1 Геометрия

Раздел 2: Урок 1

Координати на вектор в равнинна правоъгълна координатна система

Определяне на компонентите на вектор при дадени дължина и посока (за напреднали)

Намери компонентите на вектор, когато са дадени неговата дължина и посока. Ъгълът на посоката не е даден изрично.

Въведение

В следните две задачи по-долу се иска вектор, зададен чрез дължина и посока, да се представи чрез своите компоненти.
Но внимавай! За тези вектори не е даден ъгълът на посоката. Ще трябва да внимаваш какви стойности въвеждаш във функциите синус и косинус.

Задача 1

Вектор v, with, vector, on top е показан по-долу.
Намери компонентната форма на v, with, vector, on top.
Закръгли отговора до най-близката стотна.
v, with, vector, on top, approximately equals, left parenthesis, space
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
space, ;
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
right parenthesis, space

Задача 2

Вектор u, with, vector, on top е показан по-долу.
Каква е компонентната форма на u, with, vector, on top?
Закръгли отговора до най-близката стотна.
u, with, vector, on top, approximately equals, left parenthesis, space
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
space, ;
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
right parenthesis, space