If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

11. клас (България) Профилирана подготовка Модул 1 Геометрия

Курс: 11. клас (България) Профилирана подготовка Модул 1 Геометрия > Раздел 2

Урок 2: Операции с вектори, зададени с координати. Събиране и изваждане на вектори

Събиране на вектори: от представяне чрез дължина и посока към представяне чрез компоненти

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Дължината на вектора v, with, vector, on top е 7, а ъгълът на посоката му е 30, degrees.
Дължината на вектора w, with, vector, on top е 4, а ъгълът на посоката му е 140, degrees.
Намери компонентната форма на сбора v, with, vector, on top, plus, w, with, vector, on top.
Допустимо е да закръгляш междинните си изчисления и крайния си отговор до най-близката стотна.
v, with, vector, on top, plus, w, with, vector, on top, approximately equals, left parenthesis, space
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
space, ;
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
right parenthesis, space
Заседна ли?
Заседна ли?