If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: 11. клас (България) Профилирана подготовка Модул 1 Геометрия > Раздел 2

Урок 3: Умножение на вектори с число. Смесени действия с вектори. Текстови задачи

Векторни компоненти от дължина и посока: текстова задача

Дадени са дължините и посоките на силите, които двама души прилагат върху кутия. Намери общата сила, която действа по посока на обекта. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Да приемем, че има двама души, които заедно бутат кутия през снега до някаква цел. Кутията тръгва от тук, а целта се намира тук. Отбелязвам целта. Двамата се опитват да добутат кутията до тук. Поради някаква причина не могат и двамата да бутат отзад, вероятно няма достатъчно място или за да не изкривят кутията. Човек А трябва да бута в посока, различна от посоката към целта. Всеки от тях бута в различна посока. Векторът, който чертая представлява упражнената от тях сила. Така начертавам вектор на силата. Това е векторът на силата, упражнена от човек А. Означавам я като вектора а. Знаем големината на този вектор, или иначе казано, големината на вектора а е 330 нютона. Човек B бута в друга посока, тъй като не могат и двамата да са в посоката към целта. Сигурно кутията е много мека тук. Човек В бута под ъгъл, ето този вектор изобразява силата, с която човек В бута и показва големината и посоката на тази сила. Големината на силата е 300 нютона. Дадени са ни ъглите между тези вектори и посоката към целта. Тази линия показва посоката към целта. Знаем, че ъгълът ѝ с вектора а е 35 градуса, а с вектора b е 15 градуса. Сега искам да оставиш този клип на пауза и да помислиш с колко всяка от силите допринася за преместването на кутията към целта, и оттам кой от двамата прилага повече сила в тази посока. Виждаме, че като цяло силата, приложена от човека А, има по-голяма величина от силата на човека В. 330 нютона е повече от 300. Но кой от двамата помага повече за достигането на целта? И с колко повече? Също, колко е общата сила, с която бутат кутията към целта? Предполагам, че вече помисли над това. Ключът тук е да намерим компонентите на всеки от тези вектори, големината на всеки вектор в посоката към целта. Нека първо разгледаме вектора а. Векторът а изглежда така, ще го начертая отделно. Ето го вектора а. Знаем неговата големина, тя е 330 нютона. Да приемем, че целта е в тази посока. Целта е някъде насам и вече знаем, че този ъгъл е 35 градуса. Искаме да намерим големината на тази компонента, която има посока към целта. Можем да го направим с използване на обикновени тригонометрични функции. Тук имаме правоъгълен триъгълник. Търсим този му катет. Ще го обознача като а(х). Вече знаем големината на вектора а. Тя е 330 нютона. Имаме тази големина, ще я запиша. Големината на вектора в посоката на оста х, или на вектора а(х), записвам така. Просто ще запиша а(х) без знака за вектор. Как да разсъждаваме нататък? Знаем, че косинус е прилежащ катет върху хипотенуза. Можем да запишем: косинус от 35 градуса е равен на дължината на прилежащата страна, това е нашата отсечка а(х), която се явява големината на вектора а(х), делено на големината на вектора а, която е 330 нютона. Имаме а(х) равно на 330 нютона по косинус от 35 градуса. Можем да разпишем аналогично и за силата на В. Нека начертая вектора b. Изнасям го отстрани, за да е по-ясно. Но да започна по-умно. Нека това е посоката към целта, ще я отбележа с хоризонтална права. По отношение на нея векторът b изглежда така, той е на 15 градуса под нея. Нека нарека с b(x) компонента му в посока на целта. Ще спусна перпендикуляр от върха на вектора b към правата. Това е векторът b(x) и нека намерим неговата големина. Да напишем големината на вектора b(x) като отсечката b(x), без означението за вектор. Сега по същата логика. Тук имаме 15 градуса. Косинус от 15 градуса е дължината на прилежащия катет върху дължината на хипотенузата. Вече знаем, че дължината на хипотенузата е 300 нютона. Ще напиша уравнението: косинус от 15 градуса е равно на b(x), това е прилежащият катет, върху дължината на хипотенузата. Или b(х) е равно на 300 по косинус от 15 градуса. Да извадим калкулатора и да пресметнем тези дължини. За а(х) имаме 330 по косинус от 35 градуса, получаваме 270. Значи а(х) е 270 нютона. За b(x) имаме 330 по косинус от 15 градуса. Получава се 289,777. Виждаме, че макар големината на вектора b да е по-малка от големината на вектора а, неговият компонент в посоката към целта е по-голям от компонента на а в посоката към целта. Като закръглим получения резултат, получаваме големината на този вектор b(x), ето го тук, става 290 нютона. Дължината на тази отсечка е приблизително 290 нютона, това е големината му, докато тази отсечка а(х) е малко по-къса. Като я закръглим и пренебрегнем дробната част, тя е около 270 нютона. Дължината на лилавата отсечка е приблизително 270 нютона. За да отговориш на въпроса с колко повече човекът В бута в посоката, която ни интересува, намираш разликата на двете стойности. За по-голяма точност използваме целия израз: 300 по косинус от 15 минус 330 по косинус от 35 и получаваме приблизително 19,5 нютона разлика. Означената в синьо сила на човека В допринася с 19,458 нютона повече в посоката към целта, отколкото силата на човека А. Ако искаме да намерим общата им сила, приложена в тази посока, то ще вземем сбора от тези две сили. Общата сила в тази посока е а(х) + b(х) = 560 нютона, закръглено до цяло число. Като събереш този компонент в синьо и този компонент в лилаво, ще получиш такъв вектор с големина 560 нютона. Този вектор има големина равна на големината на сбора от векторите а(х) плюс b(x), което е равно на а(х) плюс b(x), които вече видяхме, че са еквивалентни на големините на всеки от тези вектори. Големината на сбора им е приблизително 560 нютона.