If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Необходимо условие за сходимост на числов ред

Задача

sum, start subscript, n, equals, 1, end subscript, start superscript, infinity, end superscript, start fraction, left parenthesis, 2, n, minus, 3, right parenthesis, left parenthesis, n, start superscript, 8, end superscript, plus, 1, right parenthesis, squared, divided by, left parenthesis, 6, minus, 5, n, right parenthesis, squared, left parenthesis, 4, minus, 3, n, squared, right parenthesis, squared, end fraction
До какво заключение може да се достигне за реда, като се използва необходимото условие за сходимост?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?