If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

11. клас (България) Профилирана подготовка Модул 2 Елементи на математическия анализ

Четни и нечетни функции: определяне от графика и таблични данни

Задача

Функцията f е дефинирана със следната таблица:
xminus, 4minus, 2024
f, left parenthesis, x, right parenthesisminus, 2313minus, 2
Въз основа на таблицата определи дали функцията f е четна, нечетна, или нито едно от двете.
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?