If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Определяне на безкрайни граници от графиката на функцията

Сал анализира функция с асимптота и намира правилно описание на двете едностранни граници на функцията при асимптотата.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

От нас се изисква да изберем правилното описание. Изглежда, че всички описания се отнасят до това каква е границата на f(x), когато се приближаваме към 6, от лявата или от дясната страна. Нека да помислим върху това. Нека първо да реша за лявата страна. Границата на f(x), когато се приближаваме към 6 от лявата страна, на какво ще бъде равна? Когато се приближаваме от лявата страна, може да видим, че f(4) е малко под 2, f(5) изглежда, че е около 3, f(5,5) изглежда, че е много по-голяма стойност, f(5,75) дори излиза от полето на графиките. Следователно изглежда, че става неограничена в положителна посока, така че можем да кажем, че това ето тук е плюс безкрайност. И ако разглеждаме границата на f(x), когато приближаваме към 6 от дясната страна, каква ще да бъде? Ето тук f(7) e отрицателно число, f(7,5) е дори още по-малка стойност, f(6,5) е дори още повече отрицателна, f(6,1) е още повече отрицателна и от последното число, a f(6,01) ще бъде дори още повече отрицателно. Следователно изглежда, че стойността на границата е неограничена в отрицателна посока, т.е. това е минус безкрайност. Нека да видим кой от вариантите отговаря на това. Начинът, по който са дадени, показва, че първото е границата от дясната страна, т.е. ето това. Границата на f(x), когато x клони към 6 със стойности по-големи от 6, е минус безкрайност. Това са тези две възможности, тези два избора ни показват това. Следователно изключваме останалите. След това приемаме, че приближаваме 6 от лявата страна и виждаме, че отиваме към плюс безкрайност. И това е ето тази възможност тук. Следователно това го изключваме, а това е отговорът, който ще изберем.