If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Въведение в граници на функции (старо)

По-старо видео, в което Сал въвежда понятието граница на функция. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Добре дошли на презентацията за граници. Нека да започна с няколко - добре, първо обяснение преди да правя някакви задачи. Нека кажем, че имах - само да се уверя, че съм с правилния цвят и писалката ми работи. ОК, нека кажа, че имах граница и ще обясня какво е граница след секунда. Начина по който го пишете е: казвате границата - о, цвета ми е грешен - ОК, нека да използвам писалката и жълто. Добре, границата, когато x клони към 2 от х на квадрат. Всичко което показва това е, каква стойност достига изразът х на квадрат, когато x клони към 2? Това е доста лесно. Ако погледнем - нека поне начертая графика. Ще остана с този жълтия цвят. Нека да начертая. x на квадрат изглежда нещо подобно - нека използвам различен цвят. x на квадрат изглежда по този начин, нали? И когато х е равно на 2, y или израза - защото не казваме, на какво е равно това. Това е просто израз - х на квадрат е равно на 4, нали? Така че, границата казва, че когато x клони към 2, от двете страни, от числа от ляво на 2 и от числа отдясно на 2, каква е стойността на израза? Мисля, че може би вече виждате, накъде отива това и се чудите, защо трябва да се тормозим, изучавайки тази нова концепция, защото изглежда доста очевидна, но при x - колкото по-близо и по-близо х достига до 2 от тази страна и колкото по-близо и близо х достига 2 от тази страна, на колко е равен този израз? Ами, той всъщност се равнява на 4, нали? Изразът е равен на 4. Начина, по който аз мисля за това е: когато се движите по кривата по-близо и по-близо до стойността на израза, на какво е равен израза? В този случай е равен на 4. Вероятно казвате: Сал, това изглежда като безполезна концепция, защото може да имам написано само 2 там, но аз знам, че ако това е - да речем, че това е f от x - ако f от x е равна на x на квадрат, тогава f от 2 е равна на 4 и това би било прекалено лесно. Добре, може би ще ви дам една подсказка за това и се надявам, че сега ще започнете да виждате, за какво се използва границата. Нека да определя - да кажем f от х е равна на x на квадрат, когато, ако x не е равно на 2 и кажем, че е равно на 3, когато х е равно на 2. Интересно. Това е леко изменение на този израз тук. Това е нашата нова f от x. Така че, нека да ви задам един въпрос. Каква е - писалката ми все още работи - каква е границата - ще използвам курсив този път - каква е границата когато x - това е x - когато x клони към 2 на f от x? Това е х. Казва се, че x клони към 2. Това е просто като това. Добре, нека сега да начертая графиката на това. Тази изглежда по същия начин, като тази, която нарисувах. Нека я нарисувам. Сега тя е почти същата като тази крива, с изключение на това, че нещо интересно се случва, когато x е равно на 2. Това е нещо подобно. Тя е като кривата на х на квадрат, но когато x е равно на 2 и f от х е равна на 4, ще нарисуваме малка дупка. Нарисувахме дупка, защото не е определена, когато x е равно на 2. Това е х = 2. Това е 2. Това е 4. Това е оста на f от x, разбира се. И когато х е равно на 2 - да речем, че това е 3. Когато х е равно на 2, f от х е равна на 3. Това е всъщност точно под него. Трябваше да - не изглежда точно под него, но мисля, че получихте обща представа. Вижте, тази графика е x на квадрат. Това е точно x на квадрат, докато не стигнем до x равно на 2. Когато x е равно на 2, имаме grap - Не, не grap. Имаме една дупка в графиката, която може би може да се нарече grap. Имаме пропуск в графиката и после продължаваме - и след това, след x равно на 2, продължаваме да се движим. И тази пропаст, тази дупка точно тук определя, какво се случва, когато х е равно на 2? Тогава f от х е равна на 3. Тази графика е един вид - тя е точно като x на квадрат, но вместо f от 2 да е 4, f от 2 пада до 3, но след това продължава. Така че, връщайки се назад към задачата за границата, каква е границата, когато x клони към 2? Сега, нека да помислим за същото нещо. Ще отидем до - това е начина, по който ще го представя. Когато x клони към 2 от тази страна, от лявата страна или от числа по-малки от 2, f от x достига стойности клонящи към 4, нали? f от x достига до 4, когато х клони към 2, нали? Мисля, че виждате това. Ако просто продължите по кривата, когато наближите f от 2, вие се доближавате по-близо и по-близо до 4. По същия начин, ако отидете от дясната страна - само да се уверя, че моето нещо все още работи. Ако отидете от дясната страна, движите се по кривата и f от х също така бавно приближава 4. Така че, както можете да видите, когато отиваме по-близо и по-близо и по-близо до x равно на 2, f от каквото и да е число достига 4, нали? Така че, в този случай, границата от x клонящо към 2 е равно на 4. Това е интересно, защото в този случай, границата от x клонящо към 2 на f от x, не е равна на f от 2. Нормално това трябваше да бъде на тази линия. В този случай, границата, която достига изразът е равна на, т.е. стойността на израза... В този случай границата я няма. Мисля, че сега започвате да разбирате, защо границата е малко по-различна концепция, отколкото просто да намерим стойността на функцията при тази точка, защото имате функции при които, поради някаква причина в определена точка, независимо че функцията може да не бъде определена или един вид скача нагоре или надолу, но когато достигнете тази точка, вие все още достигате стойност, различна от функцията в тази точка. Това е моето въведение. Мисля, че това ще ви даде представа за това, какво е граница. В друга презентация, ще ви дам повече формулирано математически, делта-епсилон определение за граница. Всъщност, в някой от по-следващите модули, сега ще направя няколко задачи, включващи границите. Мисля, че колкото повече задачи решавате, ще получавате все повече и повече представа за това, какво е граница. И после, когато стигнем до материала за производни и интеграли, всъщност ще разберете, защо хората са измислили границите. Ще се видим в следващата презентация.