If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Определяне на граници на функции от графики: асимптота

Сал намира границата на функция, като използва нейната графика. Функцията има асимптота при стойността, за която се търси граница. Това означава, че границата не съществува.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

- [Озвучаване] Добре, имаме графика на y=f(x) и искаме да разберeм каква е границата на f(х), когато х клони към -3. И ако просто виждайки, че х= -3, наистина е трудно да се разбере въз основа на това най-малко как изглежда тази графика, на колко е равно f(-3) и дали има точка на пресичане тук. Изглежда, че отляво при х= -3 ние приближаваме, предполагам, към безкрайност, а отдясно, изглежда, приближаваме безкрайност също. И можем просто да погледнем и да кажем, на колко е равно f(-5). Това e равно на 4. f(-4) изглежда е наоколо. Не знам какво става около осем. f(-3) е извън графиката. f(-x), ако продължаваме по този начин с асимптотата - вертикалната линия, към тази крива тук, изглежда, че с приближаване до -3 стойността на функцията клони все по-близо към безкрайност, поне така изглежда от това, което може да се види на графиката, когато приближаваме -3 отляво. Да помислим какво става, ако приближаваме -3 отдясно, от дясната страна, така че да имаме f-(1), f-(2), f-(-2{,}5) е изглежда тук някъде, f-(-2{,}9) ще бъде дори по-нагоре f(-2{,}999) изглежда, че отново клони към безкрайност, така че в известен смисъл такъв тип граница ти се струва, че не съществува, не, не съществува във формален смисъл, така че това е само един от начините да се мисли така. В друг смисъл се твърди, че тази граница отляво и отдясно клони към безкрайност. Понякога се твърди, че че тя клони към безкрайност и това зависи от типа на категорията - в традиционния смисъл или в техническия смисъл за граница. Има начини, по които могат да се определят границите, където това ще има малко по-голямо значение, но според традиционното определение за граница, се счита, че такава граница не съществува.