Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Определяне на граници на функции от графики: границата не е равна на стойността на функцията

Сал намира границата на функция, като използва нейната графика. Стойността на функцията при границата е различна от стойността на тази граница, но това не означава, че границата не съществува!

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

- [Озвучаване] И така, виждаме графиката на функцията y=g(x) Имаме точка на пресичане тук при х=7 и искаме да разберем каква е границата на g(x), когато х клони към 7. И така, до колко се приближава стойността на функцията при условие, че x клони към 7? Нека да разгледаме какво става при това условие за функцията, тръгвайки от стойности за х, по-малки от 7. Така че, ако х=3, т.е. при g(3), стойността на g(3) е точно тук, g(4) е точно тук, g(5) е тук, g(6) изглежда има малко по-голяма стойност от -1, или малко по-малка стойност от -1, при g(6{,}5) изглежда стойността на функцията е около -0{,}5, при g(-6{,}9) стойността на функцията е тук, като че ли малко по-малка от 0, при g(-6{,}999) изглежда, че е все още малко по-малка от нула, но по-близо до нея, така че когато сме все по-близо, но не точно в 7, стойността на нашата функция приближава 0. Нека да видим дали това е вярно и за стойности на х, по-големи от 7, така, при g(9) стойността на функцията изглежда e тук, около 6, при g(8) тя е малко по-голяма от 2 , при g(7{,}5) изглежда е малко по-голяма от 1, при g(7{,}1) изглежда е малко по-голяма от 0, стойността на функцията за x=7{,}1 изглежда е малко-по-голяма от 0, при g(7{,}01) е още по-близо до нула, при g(7{,}0000001) изглежда, че се приближава още повече до 0. Така за пореден път изглежда, че клоним все по-близо към 0, когато х приема стойности, приближаващи 7, като в този случай започваме от стойности, по-големи от 7. Интересен е фактът, че границата на функцията f(x), за x=7, е различна от определената стойност на функцията. Когато ние всъщност въвеждаме 7 във функцията, виждаме на графиката, че стойността на функцията е равна на 3. Всъщност тук имаме точка на пресичане, която понякога се нарича отстранима точка на пресичане. Няма да навлизам в подробности, но това е началото при изследване на един от начините, по които можем да проверим непрекъснатостта на функцията, т.е., ако границата на функцията при стойност за х, равна на определената, към която х клони, не е същата като тази определена стойност на функцията, е, тогава ние можем да предположим за наличие на точка на пресичане на функцията.