If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Непрекъснатост на функции

Задача

Кои от следните функции са непрекъснати за всички реални числа?
g(x)=x5h(x)=x3\begin{aligned} &g(x)= \sqrt[5]x \\\\ &h(x)=\sqrt[3]x \end{aligned}
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?