If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Приложение на теоремата за междинните стойности

Задача

Нека g е непрекъсната функция в затворения интервал open bracket, minus, 1, ;, 4, close bracket, такава, че g, left parenthesis, minus, 1, right parenthesis, equals, minus, 4 и g, left parenthesis, 4, right parenthesis, equals, 1.
Кое от следните е гарантирано от теоремата за междинните стойности?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?