If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Определяне на нулите на многочлени (с разлагане на множители)

Задача

Намери нулите на многочлена:
p(x)=(2x2+7x+5)(x3)
Начертай всички нули (пресечни точки с оста x) на многочлена на интерактивния чертеж.