Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Деление на многочлени на линейни изрази

Задача

Извърши делението на многочлените.
Отговорът ти трябва да е или във вида p(x), или p(x)+kx5, където p(x) е многочлен, а k е цяло число.
5x322x217x+11x5=