If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Деление на многочлени с остатъци: едночленни делители

Задача

Нека a(x)=6x95x812x3+60 и b(x)=x6.
Ако разделим a на b, получаваме частно q и остатък r, които удовлетворяват следното уравнение:
a(x)b(x)=q(x)+r(x)b(x),
където степента на r(x) е по-ниска от степента на b(x).
Намери частното q(x).
q(x)=
Намери остатъка r(x).
r(x)=