If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

11. клас (България) Профилирана подготовка Модул 2 Елементи на математическия анализ

Деление на многочлени с остатъци: едночленни делители

Задача

Нека a, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, 6, x, start superscript, 9, end superscript, minus, 5, x, start superscript, 8, end superscript, minus, 12, x, cubed, plus, 60 и b, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, x, start superscript, 6, end superscript.
Ако разделим a на b, получаваме частно q и остатък r, които удовлетворяват следното уравнение:
start fraction, a, left parenthesis, x, right parenthesis, divided by, b, left parenthesis, x, right parenthesis, end fraction, equals, q, left parenthesis, x, right parenthesis, plus, start fraction, r, left parenthesis, x, right parenthesis, divided by, b, left parenthesis, x, right parenthesis, end fraction,
където степента на r, left parenthesis, x, right parenthesis е по-ниска от степента на b, left parenthesis, x, right parenthesis.
Намери частното q, left parenthesis, x, right parenthesis.
q, left parenthesis, x, right parenthesis, equals
Намери остатъка r, left parenthesis, x, right parenthesis.
r, left parenthesis, x, right parenthesis, equals
Заседна ли?
Заседна ли?