If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Деление на многочлени с частно и остатък

Задача

Нека a(x)=5x36x28x+9 и b(x)=x4+2x3+x+1.
Когато делим a на b, можем да намерим само едно частно q и само един остатък r, които удовлетворяват следното уравнение:
a(x)b(x)=q(x)+r(x)b(x),
където степента на r(x) е по-ниска от степента на b(x).
Какво е частното q(x)?
q(x)=
Какъв е остатъкът r(x)?
r(x)=