If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Представяне на производната на функция като граница: аналитичен подход

Задача

Джуд иска да намери производната на функцията h(x)=12ln(x) в точката x=4.
Неговата таблица по-долу показва средната скорост на изменение на h в интервалите [x;4] и [4;x] за стойностите на x, които все повече се приближават до 4:
xИнтервалСредна скорост на изменение, h(x)h(4)x4
3,9[3,9;4]3,0381
3,99[3,99;4]3,0038
3,999[3,999;4]3,0004
4,001[4;4,001]2,9996
4,01[4;4,01]2,9963
4,1[4;4,1]2,9631
Съдейки по таблицата, каква е стойността на производната на h(x)=12ln(x) за x=4?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • точна десетична дроб като 0.75
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
Заседна ли?
Заседна ли?