If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: 11. клас (България) Профилирана подготовка Модул 2 Елементи на математическия анализ > Раздел 9

Урок 1: Диференцируемост. Диференциране на константа по функция и сбор и разлика от функции

Обобщение на основните правила за диференциране

Прегледай основните правила за диференциране и ги използвай, за да решаваш задачи.

Кои са основните правила при диференциране на функции?

Правило за диференциране на сборddx[f(x)+g(x)]=ddxf(x)+ddxg(x)
Правило за диференциране на разликаddx[f(x)g(x)]=ddxf(x)ddxg(x)
Правило за диференциране на произведение с константаddx[kf(x)]=kddxf(x)
Правило за диференциране на константаddxk=0
Правилото за диференциране на сбор казва, че производната на сбор от функции е равна на сбора от техните производни.
Правилото за диференциране на разлика казва, че производната на разлика от функции е равна на разликата от техните производни.
Правилото за диференциране на произведение с константа казва, че производната на произведение на константа с функция е равна на константата, умножена по производната на функцията.
Правилото за диференциране на константа казва, че производната на всяка константна функция винаги е 0.
Искаш ли да научиш повече за основните правила за диференциране? Разгледай това видео.

Какви задачи мога да решавам с основните правила за диференциране на функции?

Можеш да намираш производните на функции, които са комбинации от други по-прости функции. Например H(x) е дефинирана като 2f(x)3g(x)+5. Можем да намерим H(x) като;
=H(x)=ddxH(x)Еквивалентен запис=ddx[2f(x)3g(x)+5]Заместваме израза за H(x)=ddx[2f(x)]ddx[3g(x)]+ddx(5)Правила за диференциране на сбор и разлика=2f(x)3g(x)+0Правила за диференциране на константа и на произведение с константа
Използвахме основните правила за диференциране на функции, за да намерим, че H(x)=2f(x)3g(x).
Сега предположи, че също така ни е дадено, че f(3)=1 и g(3)=5. Можем да намерим H(3), като:
H(3)=2f(3)3g(3)=2(1)3(5)=13

Провери знанията си

Задача 1
x f(x) h(x) f(x) h(x)
111804
G(x)=4f(x)+3h(x)2
G(1)=
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Искаш ли да решиш още задачи като тази? Разгледай това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.